Elektroniczna karta do głosowania w 2023 roku Bydgoski Budżet Obywatelski


Zasady głosowania:
1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy.
2) Głosujący wybiera zadania z listy projektów poprzez postawienie znaku w odpowiednim polu.
3) Na karcie można jednocześnie zagłosować na:
a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
b) 1 mikropojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
c) 1 projekt ponadosiedlowy;
d) 1 projekt społeczny.
4) Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się kartę do głosowani więcej niż 1 raz a, tylko pierwszy odnotowany w aplikacji głos jest ważny.
5) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL oraz adres mail lub nr telefonu.
6) Głosowanie trwa w dniach 2-30 listopada 2023 r. Koniec głosowania 30 listopada o godz. 12.00.
7) Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2024 rok.

 

Więcej informacji o programie Bydgoski Budżet Obywatelski:

www.bdgbo.pl 

www.facebook.com/bdgbo

kontakt:

tel.  52-58-58-962, 52-58-58-427 lub 52-58-58-926

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

Imię
Nazwisko
Podaj mail lub telefon
mail
nr telefonu
Adres mail
Nr telefonu
PESEL

Czy głosujący jest osobą małoletnią?

W przypadku, gdy głosujący jest osobą małoletnią, w karcie do głosowania należy zaznaczyć zgodę opiekuna prawnego.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz  z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
4.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 5a ust. 3
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności obliczenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czas przetwarzania danych zakończy się 31 marca 2024 r.
8.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych,
b)    poprawiania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e)    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Na karcie można zagłosować na
a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu
b) 1 mikroprojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu
c) 1 projekt ponadosiedlowy
d) 1 projekt społeczny

 

Projekt ponadosiedlowy
Projekt osiedlowy
Mikroprojekt osiedlowy
Projekt społeczny
 

Uwaga! Każdy mieszkaniec może zagłosować na wszystkie rodzaje projektów!

Wybierz osiedle, na którym chcesz zagłosować na projekt osiedlowy

Bartodzieje

Bielawy

Błonie

Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto

Brdyujście

Bydgoszcz Wschód - Siernieczek

Czyżkówko

Flisy

Glinki - Rupienica

Górzyskowo

Jachcice

Kapuściska

Leśne

Łęgnowo Wieś

Łęgnowo

Miedzyń - Prądy

Nowy Fordon

Okole

Osowa Góra

Piaski

Smukała - Opławiec - Janowo

Stary Fordon

Szwederowo

Tatrzańskie

Tereny Nadwiślańskie

Wilczak - Jary

Wyżyny

Wzgórze Wolności

Zimne Wody - Czersko Polskie

Wybierz osiedle, na którym chcesz zagłosować na mikroprojekt osiedlowy

Bartodzieje

Bielawy

Błonie

Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto

Brdyujście

Bydgoszcz Wschód - Siernieczek

Czyżkówko

Flisy

Glinki - Rupienica

Górzyskowo

Jachcice

Kapuściska

Leśne

Łęgnowo Wieś

Łęgnowo

Miedzyń - Prądy

Nowy Fordon

Okole

Osowa Góra

Piaski

Smukała - Opławiec - Janowo

Stary Fordon

Szwederowo

Tatrzańskie

Tereny Nadwiślańskie

Wilczak - Jary

Wyżyny

Wzgórze Wolności

Zimne Wody - Czersko Polskie

Wybierz 1 projekt ponadosiedlowy

2 Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Budowa pieszo - jezdni od ul. Bora-Komorowskiego (realizacja na działce miejskiej) – w ramach kontynuacji Wielki Pętli Fordonu. od gen. T. Bora-Komorowskiego w kierunku wału wiślanego.

szczegóły (link)

1540000

 

6 Rewitalizacja parku nad zalewem Smukalskim- budowa plaży.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Skrzyżowanie ulic Biwakowa z ul. Opławiec, przystanek autobusu 58 Realizacja elementów do kwoty przeznaczonej na projekt. Obręb 295 działka 48

szczegóły (link)

1540000

 

20 Remont zabytkowego przegubowego tramwaju Konstal 803N wyprodukowanego w 1974 roku

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Remont zabytkowego przegubowego tramwaju Konstal 803N. Zajezdnia tramwajowa ul. Toruńska 278 Bydgoszcz

szczegóły (link)

1540000

 

249 Budowa bieżni tartanowej

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bieżnia tartanowa. Szkoła Podstawowa nr 63  adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz. Realizacja do kwoty.

Szkoła Podstawowa nr 63  adres: ul. Seweryna Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz
teren przylegający do boiska asfaltowego znajdującego się na tyłach szkoły za orlikiem

szczegóły (link)

1540000

 

355 Remont ścieżki zlokalizowanej na  górnym tarasie Ogrodu Botanicznego

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Remont ścieżki zlokalizowanej na  górnym tarasie Ogrodu Botanicznego, prowadzącej do Alpinarium, od bramy wjazdowej przy ul.  Jeździeckiej. Dz. nr 2/3, 5/2,  obr.361, dz. nr 1 obr.362. Realizacja do kwoty.

szczegóły (link)

681448

 

369 Dokończenie budowy ciągu pieszo - rowerowego na ul. Andersa

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogowym ul. Andersa (po stronie północnej) od ul. Skarżyńskiego / Dubois (miejsca zakończenia robót w 2023 r.) do ul. Akademickiej. Realizacja do kwoty. Pas drogowy ul. Andersa (po stronie północnej) od ul. Skarżyńskiego / Dubois (miejsca zakończenia robót w 2023 r.) do ul. Akademickiej – działki 19/11 obr. 339, 19/2 i 23/2 obr. 338

szczegóły (link)

1540000

 

468 PROFESJONALNY TOR WROTKARSKI DO JAZDY SZYBKIEJ 200 M  W MYŚLĘCINKU

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Tor wrotkarski do jazdy szybkiej 200 m w Myślęcinku  na fragmentach działek o nr ewid. 40 i 53 obr. 367

szczegóły (link)

1540000

 

583 Wodny plac zabaw

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wodny plac zabaw składający się z minimum 14 atrakcji wodnych w Parku Centralnym.

szczegóły (link)

1540000

 

721 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą na os. Brdyujście

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawa na os. Brdyujście przy ul.Łowickiej. Teren przy szkole sp43 ul. Łowicka Obręb 253 Działka 61/12

szczegóły (link)

1540000

 

Wybierz 1 projekt społeczny

5 Gaming Quest

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Ogólnodostępny konwent gier Minecraft i Valorant. ogólnodostępne miejsca (np. BCOPW lub Młyny Rothera)

szczegóły (link)

38600

 

13 Avengersi nauki – warsztaty naukowe w klimacie MARVEL Avengers dla dzieci i młodzieży

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Warsztaty naukowe w klimacie w klimacie Marvel Avengers z matematyki, fizyki, informatyki  i chemii. Realizacja do kwoty. Ogólnodostępne miejsca (np. BCOPW lub Młyny Rothera)

szczegóły (link)

38600

 

15 Objazdowy Dom Kultury w wakacje 2024 (3. edycja projektu)

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Objazdowy Dom Kultury na placach zabaw w całej Bydgoszczy. Realizacja do kwoty. Górzyskowo, Błonie, Bartodzieje, Nowy Fordon, Wyżyny, Leśne, Wilczak, Wzgórze Wolności, Osowa Góra

szczegóły (link)

38600

 

18 Kino plenerowe w Fordonie w wakacje 2024

Skrócony opis z lokalizacja Szacunkowy koszt

Kino plenerowe w Fordonie w wakacje 2024 (link)

38600

 

23 Zostań Turystą w swoim mieście - darmowe spływy i spacery z przewodnikiem w wakacje 2024

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zostań Turystą w swoim mieście - darmowe spływy i spacery z przewodnikiem w wakacje 2024. Całe miasto

szczegóły (link)

38600

 

25 Wakacyjne Kino przy Tężni / 6 lokalizacji w całej Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wakacyjne Kino przy tężni. Objazdowe letnie kino odwiedzi mieszkańców Osowej Góry, Nowego Fordonu, Wyżyn, Szwederowa oraz bywalców polany Różopole w Myślęcinku oraz parku Nad Starym Kanałem

szczegóły (link)

38600

 

33 Dzień Strażaka wspólnym świętem służb dbających o bezpieczeństwo bydgoszczan

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn integracyjny dla mieszkańców z okazji Dnia Strażaka połączony z prezentacją sił i środków innych służb. ul. Orląt Lwowskich

szczegóły (link)

38600

 

35 Wakacyjne bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 52 na trasie Błonie – Myślęcinek

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wakacyjne bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 52 na trasie Błonie – Myślęcinek.

szczegóły (link)

38600

 

43 Piknik wiejskiej żywności przy muzyce country... i nie tylko

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

IV edycja Pikniku zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country... i nie tylko. Plac przy ul. Orląt Lwowskich w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38600

 

45 Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 69 w dniu 1 listopada

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na linii 69 w dniu 1 listopada

szczegóły (link)

38600

 

56 Plenerowe Kino nad Balatonem na Bartodziejach

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Letnie kino na plaży nad Balatonem dla mieszkańców Bartodziejów. Otwarte pokazy kinowe odbędą się w lipcu i sierpniu.

szczegóły (link)

 

38600

 

60 Wakacje z Chemikiem - otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci do 12. roku życia. Dodatkowo organizowane będą mini-turnieje z nagrodami dla uczestników. Na obiektach BCS ul. Glinki 79. Boiska piłkarskie Bydgoskiego Centrum Sportu, kompleks "Chemik", osiedle Wyżyny, ul. Glinki 79

szczegóły (link)

38600

 

61 Zlot Zabytkowych Autobusów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zlot Zabytkowych Autobusów. ul. Glinki 79 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

63 Piłkarskie Przedszkola

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Ogólnorozwojowe zajęcia piłkarskie dla przedszkolaków, chłopców i dziewczynek, realizowane przez cały rok szkolny. Na obiektach BCS

szczegóły (link)

 

38600

 

84 Europejski Dzień Bez Samochodu

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasto Bydgoszcz

szczegóły (link)

 

38600

 

89 Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi po Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi po Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz

szczegóły (link)

 

38600

 

91 Koncerty Muzyki Klasycznej "Przy Fontannie" Nad Starym Kanałem Bydgoskim ul. Kanałowa

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Koncerty Muzyki Klasycznej "Przy Fontannie" Nad Starym Kanałem Bydgoskim. Bulwar Sebastiana Malinowskiego / Kanałowa

szczegóły (link)

38600

 

92 Koncert Muzyki Rozrywkowej " Przy Kanale "

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Koncert muzyki rozrywkowej " Przy Kanale". Skwer Sebastiana Malinowskiego/ Kanałowa

szczegóły (link)

38600

 

93 Festyn ekologiczny na OKOLU.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn ekologiczny na OKOLU. Planty Starego Kanału Bydgoskiego ul. Wrocławska / Nakielska

szczegóły (link)

33600

 

105 Kanał Kultura – koncerty nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt ma na celu organizację koncertów i wydarzeń kulturalnych nad Kanałem Bydgoskim i powrót do najlepszych lat gdy kwitło życie towarzyskie w Parku.

szczegóły (link)

38600

 

125 Potańcówki w Parku nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Potańcówki to sentymentalny powrót do zabaw tanecznych w parku nad kanałem. Zabawa przy muzyce na żywo (zespoły z Bydgoszczy) lub mechanicznej. Nabrzeża w otulinie nad Kanałem Bydgoskim - różne lokalizacje

szczegóły (link)

38600

 

142 Muzyczne Błonie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Muzyczne Błonie - Kultowy koncert muzyczny na skwerze 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich jak za dawnych lat

szczegóły (link)

38600

 

197 Koncert urodzinowy na 250 – lecie Kanału Bydgoskiego

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zakłada zorganizowanie koncert muzycznego z udziałem bydgoskich artystów z okazji obchodów 250 Urodzin Kanału Bydgoskiego. Planty nad Kanałem Bydgoskim

szczegóły (link)

38600

 

223 Święto Latawca festyn rodzinny

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Święto Latawca jest reaktywacją zawodów latawcowych organizowanych na terenie Górzyskowa od lat. Na początku na terenie aeroklub, później placu przy basenach, obecnie teren Parku Rekreacji Sportowej. Teren Parku Rekreacji Sportowej przy ul Kossaka. Pomiędzy ul. Kossaka, a ul. Gersona

szczegóły (link)

38600

 

260 Bydgoskie Lato Muzyczne przy Spichrzach

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl kilku koncertów plenerowych w Amfiteatrze przy Spichrzach, przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38600

 

276 Miasto z nurtem rzeki Brdy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Rejs rzeką Brdą od wyspy Młyńskiej do toru regatowego Brdyujście z historią oraz konkuresm fotograficznym. Zapraszamy! Rzeka Brda od wyspy Młyńskiej do toru regatowego - zakończenie przystań YKP Bydgoszcz ul. Witebska 14-16

szczegóły (link)

38000

 

326 Rodzinny Październik OFFLINE w Bibliotece na Leśnym

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl spotkań dla rodzin z dziećmi, mający na celu odwrócenie uwagi od mediów społecznościowych dzieci i młodzieży.  Biblioteka na Osiedlu Leśnym ul. Czerkaska 11.

Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Bełzy w Bydgoszczy
ul. Czerkaska 11

szczegóły (link)

 

10000

 

415 „Bydgoszcz czyta bez końca – trzecia edycja”

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zakup 200 abonamentów do platformy Legimi przez WiMBP w Bydgoszczy, które umożliwią bydgoszczanom bezpłatne czytanie w książek w formie ebooków oraz audiobooków w dowolnie wybranym miejscu i czasie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

428 Wspólne sadzenie krzewów i bylin miododajnych.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

LPKiW  Myslecinek koło punktu widokowego  zajęcia dla dzieci klas 6 do 8 o dzikich ogrodach.

szczegóły (link)

38600

 

432 Wsparcie dla hospicium perinatalnego.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Celem projektu jest wsparcie wszystkich przedsięwzięć związanych z działalnością hospicium perinatalnego, które obejmuje opieką kompleksową kobiety w ciąży z dzieckiem z wadą letalną, kobiety po tzw. " stracie dziecka".  Fundusze zostaną przeznaczone na konsultacje lekarskie, prowadzenie grupy wsparcia, indywidualne konsultacje psychologiczne, szkolenia dla personelu medycznego. ul. Nowa 30/10 , 85-119 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

439 Rowerowa Bydgoszcz - rodzinne podróże rowerowe

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt "Rowerowa Bydgoszcz - rodzinne podróże rowerowe" ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na rowerze oraz promowanie zdrowego stylu życia. Poprzez organizację dwóch rodzajów rajdów rowerowych, rajdu "Powitanie wiosny" i "Opiekun Podróżników", chcemy zapewnić uczestnikom możliwość wspólnej zabawy i eksploracji pięknych miejsc w okolicy Bydgoszc.

szczegóły (link)

 

38600

 

450 "Siatkówka" łączy pokolenia-turniej piłki siatkowej dla mieszkańców osiedla i zainteresowanych.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zorganizowanie rodzinnego turnieju siatkówki na osiedlu "Kapuściska". Popularyzacja piłki siatkowej.Szkoła Podstawowa nr 28 ul. K.K. Baczyńskiego 1 Obręb 202    Działka 3

szczegóły (link)

10000

 

452 Festyn Rodzinny mieszkańców osiedla Błonie- Podłącz się do Elektryka !

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Miejscem festynu będzie dziedziniec. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu festynu dla dzieci, młodziedziedziniec, boisko, Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy, mieszczący się przy ulicy Stawowa 41 nr działki 1, obręb 72.

szczegóły (link)

38600

 

475 Szczęśliwe dziecko w Fordonie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Plac zabaw przy Górze Szybowników ul. Twardzickiego.

szczegóły (link)

38600

 

478 Warsztat Biblioterapii

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zakłada zakup  bajek terapeutycznych, książek relaksacyjnych i aktywizujących, teatrzyku kamishibai oraz  organizację pięciu warsztatów biblioterapeutycznych dla dzieci. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy Filia nr 24 dla Dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ulica Pielęgniarska 17 Bydgoszcz

szczegóły (link)

20000

 

506 Letnie koncerty na Rynku w Starym Fordonie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Letnie koncerty muzyki klasycznej i lekkiej na scenie na Rynku w Starym Fordonie. Czas: wybrane wieczory w soboty i niedziele podczas wakacji. ul. Rynek

szczegóły (link)

38600

 

507 Koncert urodzinowy 90-lecia YKP Bydgoszcz i 100 lecia YKP - szanty

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zakłada zorganizowanie koncertu muzycznego - szant z udziałem bydgoskich artystów z okazji obchodów 90 cio lecia YKP Bydgoszcz; teren YKP Bydgoszcz ul. Witebska 14-16

szczegóły (link)

22000

 

518 KastrAkcja: kastrujemy miejskie koty

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Ograniczenie populacji kotów miejskich przez ich kastrację (wraz z odrobaczeniem i odpchleniem).  Organizator: Stowarzyszenie Stukot. Lokalizacja: całe miasto Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

524 RKO u dzieci.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt Pierwsza pomoc w szkole jest inicjatywą mającą na celu wprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy do szkół. Począwszy od szkoły podstawowej nr 43 w Bydgoszczy, ul. Łowicka 45.

szczegóły (link)

27200

 

531 Radosna Bydgoszcz

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wiosenny cykl spotkań na międzypokoleniowym dzierganiu. W czerwcu zrobionymi dzianinami przyozdobimy elementy małej architektury w centrum miasta, będą budziły uśmiech i radość przechodniów.

centrum miasta

szczegóły (link)

38000

 

538 Senior w świecie nowoczesnych technologii

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zwiększający kompetencje cyfrowe wśród seniorów. Obejmuje cykl 4 warsztatów (cyberbezpieczeństwo, e-usługi, fotografia) i infografiki dla większego grona. Lokalizacja: PCK Warmińskiego 10.

szczegóły (link)

16940

 

540 Integracyjne Zajęcia Wspierające  To Ma Sens 2023

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej zajęć pod nazwą Integracyjna Świetlica Terapeutyczna To Ma Sens. Zajęcia przeznaczone będą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. ul. Chocimska 15 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

541 Obchody Międzynarodowego Dnia Psa Ratowniczego wraz ze szkoleniem z udzielania pomocy psom

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Obchody Międzynarodowego Dnia Psa Ratowniczego. Na terenie Wyspy Młyńskiej lub nad Brdą obok Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka" - festyn aktywizujący właścicieli psów i nauka udzielania pomocy. Wyspa Młyńska w Bydgoszczy lub teren zielony nad Brdą przy Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”

szczegóły (link)

35900

 

565 Festyn promujący bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Bydgoszczy wrz ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy na Wyspie Młyńskiej lub obok hali widowiskowo-sportowej "Łuczniczka"

szczegóły (link)

37000

 

570 Hip-Hopping StreetBall-Bydgoszcz 2023, koszykówka 3x3 z muzyką graną na żywo przez bydgoskich DJ’ów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Turniej koszykówki amatorskiej w formule olimpijskiej 3x3-Streetball, rozegrane na zasadach FIBA, z muzyką graną na żywo przez bydgoskich DJ’i. Boisko orlika i sala widowiskowo- sportowa w Fordonie. Obiekty sportowe na terenie Politechniki Bydgoskiej w Nowym Fordonie - luty 2023 r., przy - Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego

szczegóły (link)

38600

 

584 „Kapuściska z naszych wspomnień”

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Celem projektu realizowanego pod egidą Rady Osiedla Kapuściska byłoby zebranie wspomnień mieszkańców Osiedla Kapuściska i wydanie ich w postaci albumu. Osiedle Kapuściska w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38000

 

588 Festiwal Uśmiechu – festyn pełen radości dla Dzieci z Domu Dziecka

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festiwal Uśmiechu – Festyn pełen radości dla Dzieci z Domów Dziecka / Leśny Park Kultury i Wypoczynku /Wyspa Młyńska

szczegóły (link)

28000

 

592 Spektakl świetlny nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Widowisko multimedialne łączące obraz, wodę, muzykę i światło na Starym Kanale Bydgoskim  pomiędzy IV i V śluzą

szczegóły (link)

38600

 

595 Pikniki edukacyjne pt "Bioróżnorodność czy to ważne?"

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Pikniki edukacyjne pt. "Bioróżnorodność czy to ważne?" to spotkania z ciekawymi ludźmi promującymi proekologiczne zachowania. Miejscem realizacji festynu jest plac przed Zoo w LPKiW Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175,  Bydgoszcz

szczegóły (link)

25000

 

596 10-lecie odbudowy Fontanny Potop - Koncert Jubileuszowy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Koncert z okazji 10-lecia odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. Lokalizacja: Park Kazimierza Wielkiego przy Fontannie Potop. Termin: 26.06.2024

szczegóły (link)

35000

 

610 Noc Kupały 2024 - Wibracje Nocnego Przesilenia

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Noc Kupały 2024. Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca a także urodzaju, płodności, radości i miłości. Spotkamy się 21 czerwca na Brdyujściu, tor Brdyujście; YKP Bydgoszcz l. Witebska 14-16

szczegóły (link)

38600

 

612 Bydgoska Strefa Gier bez Prądu

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bydgoska Strefa Gier bez Prądu - comiesięczne wydarzenie w Młynach Rothera z grami planszowymi i fabularnymi, turniejami i prelekcjami skierowane do każdego gracza, zarówno początkującego jak i geeka. Młyny Rothera Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz - Wyspa Młyńska

szczegóły (link)

35000

 

635 KONCERTY PRZY BYDGOSKICH TĘŻNIACH

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zakłada organizację koncertu muzyki klasycznej lub rozrywkowej  z udziałem artystów i muzyków z bydgoskich ośrodków kulturalnych przy tężniach w Fordonie, Wyżynach, Osowej Górze.

szczegóły (link)

38600

 

637 Rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia w Bydgoszczy - rekrutacja, nauka i warsztaty muzyczne

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia w Bydgoszczy - rekrutacja, nauka i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy. Zajęcia odbywać się będą w Klubie Logistyka przy ul. Szubińskiej 101 w Bydgoszczy - osiedle Górzyskowo

szczegóły (link)

38600

 

651 Wakacje z Wisełką

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Treningi w ramach gier i zabaw z piłką nożną odbywać się będą na naturalnej trawie na stadionie przy ulicy Piwnika Ponurego 10.

szczegóły (link)

38600

 

658 Organizacja "Dnia Rolkarza"

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Organizacja "Dnia Rolkarza" na torze w parku przy ul. Gniewkowskiej. Specjalistyczny tor do jazdy na rolkach ( pętla ok 600 metrów ).

szczegóły (link)

15000

 

669 Tere Fere FEST.  III Bydgoski Festiwal Absurdu i Abstrakcji

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Czy Chuck Norris jest w stanie zjeść kowadło? Wiadomo! Podobnie jak to, że razem z Wami zrobimy kolejną edycję festiwalu, który zmienia wszystko, co do tej pory uznawaliście za normalne. Zróbmy chaos! Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Młyny Rothera, Klub Muzyczny ElJazz, Starówka Office

szczegóły (link)

38599

 

677 Kantaty Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu orkiestry historycznej

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt obejmuje kilkudniowe próby zakończone uroczystym koncertem w wykonaniu orkiestry historycznej, solistów i chóru w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy. (Ul. Bernardyńska 2).

szczegóły (link)

38600

 

690 Aktywne Dzieciaki

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt jest skierowany do dzieci  i ich rodzin na terenie Miasta Bydgoszczy i zawiera organizację 4 bezpłatnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych obejmujących różne  dyscypliny sportowe.

szczegóły (link)

38600

 

720 Letni teatr w podwórzu

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Letnie kameralne spektakle teatralne w podwórzach bydgoskich zabytkowych kamienic, zlokalizowanych w Śródmieściu przy ulicach Paderewskiego, 20 stycznia, Cieszkowskiego, Słowackiego, Gdańskiej i in.

szczegóły (link)

38600

 

723 Zajęcia z zakresu tolerancji i prewencji suicydalnej dla nauczycieli szkół średnich

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zajęcia z zakresu tolerancji i prewencji suicydalnej dla nauczycieli szkół średnich. zajęcia/warsztaty z młodzieżą z udziałem psychologa/pedagoga. Wszystkie szkoły średnie w Bydgoszczy ( 15 liceów, 13 techników, 13 szkół branżowych)

szczegóły (link)

32800

 

762 SEGREGUJĘ - NIE KOMBINUJĘ 

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

SEGREGUJĘ - NIE KOMBINUJĘ - warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

szczegóły (link)

36600

 

764 Święto ulicy Jezuickiej. Pokaz ulicznej kultury ukraińskiej.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Święto ulicy Jezuickiej wraz z prezentacją ukraińskiej, ulicznej sztuki ludowej, ulica Jezuicka , Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

785 Potańcówka na płycie Starego Rynku

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Celem projektu jest integracja społeczna mieszkańców, promocja tańca. Stary Rynek w Bydgoszczy.

szczegóły (link)

38600

 

790 Rodzinny BIEG #weźworek dla naszej PLANETY

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Rodzinny BIEG #weźworek dla naszej PLANETY - - CZYSTA PUSZCZA - CZYSTE POWIETRZE

szczegóły (link)

20000

 

800 Koncerty i spotkania przy ujsciu Brdy -  Muzycznie na Brdyujsciu

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Koncerty i spotkania przy ujściu Brdy -  Muzycznie na Brdyujściu. Teren toru regatowego w sasiedztiwe sluzy Brdyujscie

szczegóły (link)

38600

 

817 Piknik bezpieczeństwa

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Piknik bezpieczeństwa - festyn bezpieczeństwa

szczegóły (link)

20000

 

Sprawdź swój wybór czy wybrane zostały właściwe projekty!

Na karcie można zagłosować jednocześnie na: 

a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu 

b) 1 mikroprojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu

c) 1 projekt ponadosiedlowy

d) 1 mały projekt społeczny

Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 raz kartę do głosowania, tylko pierwszy odnotowany w aplikacji głos jest ważny.