Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Agnieszka Przybył (Agnieszka.Przybyl@um.bydgoszcz.pl).