Elektroniczna karta do głosowania w 2022 roku Bydgoski Budżet Obywatelski


Zasady głosowania:
1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy.
2) Głosujący wybiera zadania z listy projektów poprzez postawienie znaku w odpowiednim polu.
3) Na karcie można jednocześnie zagłosować na:
a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
b) 1 mikropojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu;
c) 1 projekt ponadosiedlowy;
d) 1 projekt społeczny.
4) Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się kartę do głosowani więcej niż 1 raz a, tylko pierwszy odnotowany w aplikacji głos jest ważny.
5) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL oraz adres mail lub nr telefonu.
6) Głosowanie trwa w dniach 15 listopada - 15 grudnia 2022 r.
7) Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2023 rok.

 

Więcej informacji o programie Bydgoski Budżet Obywatelski:

www.bdgbo.pl 

www.facebook.com/bdgbo

kontakt:

tel.  52-58-58-962 lub 52-58-58-926

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

Imię
Nazwisko
Podaj mail lub telefon
mail
nr telefonu
Adres mail
nr telefonu
PESEL

W przypadku, gdy głosujący jest osobą małoletnią, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Wstaw skan lub zdjęcie.

POBIERZ wzór (doc)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz  z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
4.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 5a ust. 3
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności obliczenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czas przetwarzania danych zakończy się 31 marca 2023r.
8.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych,
b)    poprawiania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
e)    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Na karcie można zagłosować na
a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu
b) 1 mikroprojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu
c) 1 projekt ponadosiedlowy
d) 1 projekt społeczny

 

Projekt ponadosiedlowy
Projekt osiedlowy
Mikroprojekt osiedlowy
Projekt społeczny
 

Uwaga! Każdy mieszkaniec może zagłosować na wszystkie rodzaje projektów!

Wybierz osiedle, na którym chcesz zagłosować na projekt osiedlowy

Bartodzieje

Bielawy

Błonie

Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto

Brdyujście

Bydgoszcz Wschód - Siernieczek

Czyżkówko

Flisy

Glinki - Rupienica

Górzyskowo

Jachcice

Kapuściska

Leśne

Łęgnowo Wieś

Łęgnowo

Miedzyń - Prądy

Nowy Fordon

Okole

Osowa Góra

Piaski

Smukała - Opławiec - Janowo

Stary Fordon

Szwederowo

Tatrzańskie

Tereny Nadwiślańskie

Wilczak - Jary

Wyżyny

Wzgórze Wolności

Zimne Wody - Czersko Polskie

Wybierz osiedle, na którym chcesz zagłosować na mikroprojekt osiedlowy

Bartodzieje

Bielawy

Błonie

Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto

Brdyujście

Bydgoszcz Wschód - Siernieczek

Czyżkówko

Flisy

Glinki - Rupienica

Górzyskowo

Jachcice

Kapuściska

Leśne

Łęgnowo Wieś

Łęgnowo

Miedzyń - Prądy

Nowy Fordon

Okole

Osowa Góra

Piaski

Smukała - Opławiec - Janowo

Stary Fordon

Szwederowo

Tatrzańskie

Tereny Nadwiślańskie

Wilczak - Jary

Wyżyny

Wzgórze Wolności

Zimne Wody - Czersko Polskie

Wybierz 1 projekt ponadosiedlowy

1 Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Trasa rowerowo-biegowa wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów, na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. gen. T. Bora-Komorowskiego. Trasa oświetlona, łącząca dotychczasowe odcinki WPF. W ciągu ul. Wierchowej i wzdłuż ul. Geodetów, na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. gen. T. Bora-Komorowskiego

szczegóły (link)

1390000

 

7 Budowa drogi rowerowej od ul. Rejewskiego/Park Akademicki do ul. Traktorzystów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

ul. Rejewskiego/Park Akademicki do ul. Traktorzystów. Realizacja do kwoty, zgodnie ze standardami rowerowymi. ul. Rejewskiego/Park Akademicki do ul. Traktorzystów

szczegóły (link)

1390000

 

14 Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego w okolicy i pomiędzy śluzami V i VI - kontynuacja.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt dotyczy renowacji i budowy ścieżek pieszych, pieszo-rowerowych z infrastrukturą (ławki, kosze na śmieci), zakup stylowych łódek nawiązujących do lat 20 ubiegłego wieku, do wypożyczenia z Muzeum Kanału Bydgoskiego. Realizacja do kwoty. Nabrzeża nad kanałem, otulina. Obręb 56, dz. 4/5; obr. 56 dz.2/5; obr. 56 dz. 3; obr. 56 dz.8, obr 64, dz. 15/3

szczegóły (link)

1390000

 

190 Modułowe toalety miejskie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Modułowe toalety miejski w centrum miasta. Modułowe toalety miejskie w pierwszej kolejności powinny być lokalizowane przy największych węzłach przesiadkowych komunikacji miejskiej.

szczegóły (link)

1390000

 

224 Pole kamperowe - namiotowe

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Budowa przyjaznego, bezpiecznego pola kamperowo - namiotowego to inwestycja w  rozwój miasta. Zakres zadania dostosować do wysokości limitu środków. Okolice hali Łuczniczka

szczegóły (link)

1390000

 

226 Zakup wyposażenia do organizacji plenerowych imprez muzycznych.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zakup wyposażenia do organizacji plenerowych imprez muzycznych. Muzeum Kanału Bydgoskiego.

szczegóły (link)

300000

 

232 -    500 stojaków rowerowych

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

500 stojaków rowerowych w mieście. Całe miasto (lokalizacje wskazane przez mieszkańców podobnie jak miało to miejsce w 2017 roku)

szczegóły (link)

250000

 

239 Parkingi strzeżone i zwiększenie miejsc postojowych dla rowerów na terenie Miasta Bydgoszcz

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

lokalizacje na Starym Mieście uzgodnieniu z Radą ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. lokalizacje na Starym Mieście uzgodnieniu z Radą ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

szczegóły (link)

800000

 

256 WODNY PLAC ZABAW NA BŁONIU

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

WODY PLAC ZABAW. Tereny zielone w okolicy skweru Ułanów Wielkopolskich - Obręb 0072 Działka30/159 (Błonie)

szczegóły (link)

1390000

 

259 Modernizacja ul. Horodelskiej w kierunku od ul. Bielickiej do ul Gładkiej

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Częściowa modernizacja ul. Horodelskiej na odcinku od ul. Bielickiej do ul. Gładkiej. Realizacja odcinka do kwoty. ul. Horodelska modernizacja w kierunku od ul. Bielickiej do ul. Gładkiej

szczegóły (link)

1390000

 

295 Dofinansowanie komunikacji publicznej w związku z trudną sytuacją finansów Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Dofinansowanie komunikacji publicznej w związku z trudną sytuacją finansów Bydgoszczy. Realizacja poprzez finansowanie usługi przewozowej, które  są realizowane w oparciu o stawki wozokilometra /pociągokilometra. Całe miasto

szczegóły (link)

1390000

 

324 Rewitalizacja Parku ks. Wojtyły w Smukale narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Kompleksowa – Rewitalizacja Parku ks. Karola Wojtyły w Smukale narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Bydoszczy -skrzyżowanie ul. Opławiec/ ul. Biwakowa końcowy przystanek 58. Realizacja do kwoty. Obręb 295 działka 48

szczegóły (link)

1390000

 

337 Trasa sportowo-rekreacyjna nad Brdą - dla rolek, hulajnóg, deskorolek i rowerów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Trasa sportowo-rekreacyjna nad Brdą dla użytkowników rolek, wrotek, hulajnóg, deskorolek, rowerów. Odnowienie istniejących ścieżek rowerowych z dodaniem elementów urozmaicających tor jazdy. Realizacja do kwoty. Ścieżki rowerowe wokół Tor-Bydu i Hali Łuczniczka, Wybrzeże Manikowskich dz. 1/1, 1/6, 1/10, 2/7, 1/5  obr. 179, 1/1/, 1/4 1/5, 1/7 obr. 180

szczegóły (link)

1390000

 

345 Park nad Bluszczową Rzeką

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Stworzenie Parku na terenie przy kładce KPEC na Brdą - Bluszczową Rzeką. Realizacja do kwoty. Przy nowo wybudowanej kładce pieszo-rowerowej łączącej osiedla Czyżkówko i Jachcice na działce o numerze  dz. nr 1/52

szczegóły (link)

1390000

 

406 Rewitalizacja głównych ciągów pieszych  w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Rewitalizacja głównych ciągów pieszych  w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku. Zapewni odwiedzającym poruszanie się po wygodnych trasach, co ważne m. in. dla osób niepełnosprawnych czy z wózkami. działki 5/2 obr. 361. , działka 1 obr. 362

szczegóły (link)

661768

 

428 ANIMAL Patrol – Na pomoc zwierzętom. (Pilotażowy program na 2023 r.).

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Animal Patrol- na pomoc zwierzętom w Bydgoszczy  Profesjonalnie wyposażony Zespół Strażników Miejskich w Bydgoszczy, całodobowa pomoc bydgoskim zwierzętom w potrzebie. (Program pilotażowy na 2023 r.)

szczegóły (link)

499000

 

585 Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby służby ratowniczej

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Sprzęt na potrzeby funkcjonowania Polskiego Zrzeszenia Ratowników w zakresie nieodpłatnej działalności: interwencyjnej i profilaktyki medycznej w Bydgoszczy

szczegóły (link)

1390000

 

631 Osiedlowa mini tężnia solankowa.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Pomiędzy ulicą Nakielską, a Starym  Kanałem Bydgoskim na wysokości ulicy Nakielskiej 70. Pomiędzy Nakielska 70 (korty) a kanałem, za strumykiem polana po lewej stronie, blisko placu zabaw i siłowni.

szczegóły (link)

1390000

 

729 Budowa przyłącza monitoringu miejskiego do Osiedla Piaski i montaż punktów kamerowych

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Osiedle Piaski, pętla autobusowa, Plac Świętego Wojciecha

szczegóły (link)

860000

 

761 Bezpieczne miejsca do parkowania rowerów w Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bezpieczne parkingi dla rowerów w okolicach starego rynku - wyeliminujmy kradzież rowerów. Pięć lokalizacji na terenie starego miasta, gdzie jest duży ruch rowerem lub gdzie dużo osób może chcieć parkować bezpiecznie swój rower, np. Stary Rynek, Wyspa Młyńska, ul. Mostowa, Wełniany Rynek.

szczegóły (link)

515000

 

Wybierz 1 projekt społeczny

3 Dzień Bez Samochodu

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Dzień Bez Samochodu na Placu Teatralnym to atrakcje dla dzieci i dorosłych promujące ekologiczny sposób życia w mieście, chroniący nasze środowisko naturalne. ul. Focha na Placu Teatralnym

szczegóły (link)

20000

 

13 Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi po Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bezpłatne przejazdy autobusami zabytkowymi przypomną mieszkańcom jak zmieniała się komunikacja miejska od czasów powojennych do współczesnych. Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

16 Od fantastyki do nauki – warsztaty naukowe w klimacie Śródziemia dla dzieci i młodzieży

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Warsztaty naukowe w klimacie Władcy Pierścieni – od figurek z krainy Śródziemia po mechanikę średniowiecznych machin prostych i chemiczne reakcje eliksirów. Ogólnodostępne miejsca w Bydgoszczy (np. Centrum Wolontariatu, Biblioteka, Młyny Rothera lub lokal użyczony Stowarzyszeniu)

szczegóły (link)

38600

 

18 Gaming Quest

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Ogólnodostępny konwent gier gdzie każdy będzie mógł się sprawdzić w najnowszych i najfajniejszych pozycjach gamingowych. Ogólnodostępne  miejsce (np. BCOPW, Młyny Rothera lub lokal użyczony stowarzyszeniu)

szczegóły (link)

38600

 

19 CODEBY – otwarte warsztaty naukowe z programowania i praktycznych zastosowań nauki

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Warsztaty naukowe z programowania, praktycznych zastosowań nauki  oraz przedmiotów ścisłych. Ogólnodostępne miejsca w Bydgoszczy (np. BCOPW lub lokal użyczony stowarzyszeniu)

szczegóły (link)

38600

 

22 Kanał Kultura – koncerty nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt ma na celu organizację koncertów nad Kanałem Bydgoskim i powrót do najlepszych lat gdy kwitło życie towarzyskie w Parku. Projekt zakłada promocję lokalnych artystów których nie brakuje w Operze, Filharmonii, szkołach muzycznych. Gwarantujemy wysoki poziom artystyczny, który kierujemy do wszystkich grup wiekowych. Nabrzeża w otulinie nad Kanałem Bydgoskim - różne lokalizacje

szczegóły (link)

38600

 

26 Potańcówki w Parku nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Potańcówki to sentymentalny powrót do zabaw nad kanałem. W otoczeniu zieleni potańczymy przy muzyce na żywo lub granej z głośników. Profesjonalny wodzirej zagwarantuje najwyższy poziom imprezy.
Weekendowy piknik rolny producentów ekologicznej żywności, uzupełniony o prezentację sprzętu rolniczego. Wydarzenie zorganizowane przy muzyce Country, zespołów grających na plenerowej scenie. Nabrzeża w otulinie nad Kanałem Bydgoskim - różne lokalizacje

szczegóły (link)

38600

 

27 Piknik zdrowej wiejskiej żywności przy muzyce country

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Weekendowy piknik rolny producentów ekologicznej żywności, uzupełniony o prezentację sprzętu rolniczego. Wydarzenie zorganizowane przy muzyce Country, zespołów grających na plenerowej scenie. Plac przy ul. Orląt Lwowskich w Fordonie

szczegóły (link)

38600

 

42 Fordońskie Kino pod Chmurką  - kontynuacja projektu z 2022

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Fordońskie Kino Pod Chmurką 2. Fordon

szczegóły (link)

38600

 

43 Zostań Turystą w Swoim Mieście 2

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Darmowe spływy i spacery z przewodnikiem w wakacje 2023 - Zostań Turystą w swoim mieście 2. Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

44 Słowiański bieg dla dzieci

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Darmowe słowiańskie zawody biegowe dla dzieci. Każde dziecko startuje za darmo i otrzymuje pamiątkowy medal oraz upominek.

Bieg organowy przy górce na kapuściskach.Obręb :279 Działka : 19

szczegóły (link)

20000

 

45 Objazdowy Dom Kultury - wakacyjne animacje dla dzieci w wakacje 2023

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Objazdowy Dom Kultury - wakacyjne animacje dla dzieci w wakacje 2022

Place zabaw na terenie całej Bydgoszczy (Fordon, Bartodzieje, Wyżyny, Górzyskowo/Szwederowo, Błonie, Wzgórze Wolności, Leśne, Kapuściska)

szczegóły (link)

38600

 

46 Spektakl świetlny nad Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Widowisko multimedialne łączące obraz, wodę, muzykę i światło na Starym Kanale Bydgoskim pomiędzy IV i V śluzą

Stary Kanał Bydgoski (wylot ulicy Staroszkolnej) przy Bulwarze Sebastiana Malinowskiego

szczegóły (link)

38600

 

48 MUZYCZNA KARUZELA Z PIOSENKAMI Z LAT 70. i 80. NA BŁONIU

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Miejscem koncertów będzie Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na bydgoskim Błoniu. Podczas koncertów usłyszymy największe i najbardziej znane przeboje polskich, a także zagranicznych artystów lat 70.Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkoposkich - w pobliżu Obręb 72
Działka 30/159

szczegóły (link)

38600

 

51 Piłkarskie Przedszkola

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Ogólnorozwojowe zajęcia piłkarskie dla przedszkolaków, chłopców i dziewczynek, realizowane przez cały rok szkolny. Zajęcia będą odbywać się na terenie przedszkola lub, dla chętnych placówek, obiekty Bydgoskiego Centrum Sportu

szczegóły (link)

38600

 

60 Zlot Zabytkowych Autobusów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Zlot zabytkowych autobusów

Plac przed CHEMIKIEM ul. Glinki

szczegóły (link)

38600

 

72 Wakacje z Chemikiem - otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Otwarte i bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci do 12. roku życia. Dodatkowo organizowane będą mini-turnieje z nagrodami dla uczestników. Na obiektach BCS ul. Glinki 79

szczegóły (link)

38600

 

95 Letni festyn integracyjny na Osiedlu Zimne Wody

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Letni festyn rodzinny na ul. Równej dla mieszkańców. Zabawy dla dzieci, grill i muzyka dla dorosłych, wyżywienie, napoje.

Ul. Równa przy jej czasowym zamknięciu, ogrodzony plac na ul. Równej lub ogródki działkowe "Róża" przy ul. Żwirowej.

szczegóły (link)

35000

 

109 Rowerowa Bydgoszcz - rodzinne podróże rowerowe

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Bydgoszcz -wycieczki rekreacyjne rodzinne z zapleczem technicznym i medycznym  -rajd rowerowy dot. tematyki historycznej m. in. lotnictwa w Bydgoszczy - przejazdy będą wzbogacone o atrakcje i prezenty

Szlaki rowerowe z Bydgoszczą w roli głównej

szczegóły (link)

38600

 

139 Zielona Bydgoszcz

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt
Całe miasto i każdy pierwszoklasista. Projekt "Zielona Bydgoszcz" to pomysłna to aby każdy pierwszoklasista posadził swoje drzewo na swoim osiedlu lub w
pobliżu swojego miejsca zamieszkania lub szkoły.

szczegóły (link)

38600

 

175 Noc Kupały 2023 - Wibracje Nocnego Przesilenia

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Noc Kupały 2023! Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca a także urodzaju, płodności, radości i miłości. Spotkamy się 21 czerwca na Brdyujściu,YKP Bydgoszcz ul. Witebska

szczegóły (link)

37800

 

201 Konkurs dla młodych perkusistów - maj 2023

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Konkurs dla młodych perkusistów, przesłuchania początkowe w formie zamkniętej, przesłuchania finałowe konkursu w formie dwudniowej otwartej. Przestrzeń miejska, np. przestrzeń MCK

szczegóły (link)

38600

 

220 Koncerty i spektakle dla mieszkańców Fordonu w Hangarze Kultury

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl tematycznych koncertów i spektakli dla dzieci i ich rodzin oraz seniorów w Hangarze Kultury (ul. Piwnika-Ponurego 10, Fordon), przygotowanych we współpracy z bydgoskimi autorami kultury. Sala widowiskowa przy ul. Piwnika-Ponurego 10 w Fordonie

szczegóły (link)

30000

 

277 II Bydgoski Rajd Klasyków

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Bydgoski Rajd Klasyków - rajd pojazdów zabytkowych ze startem na ul. Toruńskiej - parking TorByd. Impreza dedykowana dla pasjonatów klasycznej motoryzacji połączona z rozpoczęciem sezonu Klasyków 2023. Parking przed TorBydem

szczegóły (link)

38000

 

280 Spotkania dla seniorów w fordonie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl spotkań dla seniorów. Realizacja do kwoty przeznaczonej na projekt. Nowy Fordon

szczegóły (link)

37000

 

293 Światowy Dzień Jazzu UNESCO - 2023

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wyspa Młyńska: Młyny Rothera - tarasy, Mennica 10, Bydgoszcz:  KOLEJNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA JAZZU W BYDGOSZCZY, A W RAMACH IMPREZY - 6 KONCERTÓW, KONKURSY Z NAGRODAMI I PŁYTY ARTYSTÓW Z AUTOGRAFAMI. Wyspa Młyńska: Młyny Rothera - tarasy, Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz (obręb 97, działka 136)

szczegóły (link)

38600

 

296 Integracyjna Świetlica Terapeutyczna To Ma Sens 2022

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt realizowany będzie w Bydgoszczy na ul. Chocimskiej 15. Przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem ale też dla dzieci i młodzieży neurotypowej. Ul. Chocimska 15 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

318 Miasto od strony rzeki - rejsy rzeką Brdą z historią i przyrodą. Konkurs fotograficzny!!

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Rejsy rzeką Brdą od wyspy Młyńskiej do Brdyujścia z historią oraz konkursem fotograficznym! Zapraszamy! Rzeka Brda od Wyspy Młyńskiej do toru regatowego - zakończenie przystań YKP Bydgoszcz ul. Witebska 14-16

szczegóły (link)

38000

 

320 Koncerty Muzyki Poważnej Nad Starym Kanałem Bydgoskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Trzy koncerty muzyki poważnej Planty Starego Kanału Bydgoskiego u zbiegu  skweru Sebastiana Malinowskiego z ul. Kanałowa. Skwer Sebastiana Malinowskiego/ Kanałowa Działka  134 Obręb 77

szczegóły (link)

38600

 

321 Koncerty muzyki rozrywkowej

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Trzy koncerty muzyki rozrywkowej z elementami śpiewu , tańca i degustacji ich  produktów narodowych. Skwer Sebastiana Malinowskiego /Kanałowa  działka 134 obr.77

szczegóły (link)

38600

 

358 Bydgoskie Muzyczne Lato przy Spichrzach

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Przez całe lato, w Amfiteatrze przy Spichrzach, światowe i polskie przeboje muzyki rozrywkowej, podczas sześciu koncertów, zaprezentują zawodowi bydgoscy muzycy i wokaliści. Amfiteatr przy Spichrzach, ul. Grodzka 11

szczegóły (link)

38600

 

370 ''Let me stan up " czyli Małe Wielkie Wsparcie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt ,,Małe Wielkie Wsparcie” przeznaczony jest dla pacjentek bydgoskiego hospicjum perinatalnego i ich rodzin . Obejmuje wsparcie w ciąży oraz po stracie. Ul.Nowa 30/10 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

376 Rodzinny Piknik Wodniacki z YKP

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Piknik na terenie Yacht Klub Polska, sąsiadującego z Torem Regatowym w Bydgoszczy, będzie połączeniem zabawy i edukacji. Tor Regatowy Bydgoszcz Brdyujście - przystań YKP Bydgoszcz ul. Witebska 14 - 16

szczegóły (link)

38600

 

381 Aktywizacja mieszkańców Bydgoszczy poprzez sport- wioślarstwo

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zajęcia sportowo- aktywizacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Integracja poprzez sport dla mieszkańców Bydgoszczy. Spływ Brda. Przystań Bydgoskiego Klubu Wioślarek. Ul. Babia Wieś 3- przystań wioślarska

szczegóły (link)

33000

 

399 Bydgoszcz czyta bez końca – druga edycja

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zakup 200 abonamentów do platformy Legimi przez WiMBP w Bydgoszczy, które umożliwią Bydgoszczanom bezpłatne czytanie w książek w formie ebooków oraz audiobooków w dowolnie wybranym miejscu i czasie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz wraz z siecią filii miejskich w całej Bydgoszczy

szczegóły (link)

38600

 

431 „KastrAkcja: kastrujemy miejskie koty”

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Ograniczenie populacji kotów miejskich przez ich kastrację (wraz z odrobaczeniem i odpchleniem).  Organizator: Stowarzyszenie Stukot. Lokalizacja: całe miasto Bydgoszcz

szczegóły (link)

38600

 

434 "Całe Błonie książki chłonie!”

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt wspiera rozwój biblioteki  dzielnicy Błonie poprzez zakup wyposażenia, książek, gier planszowych i VR, audiobooków, czytników. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Filia nr 16 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży.
Ul. Broniewskiego 1; 85-316 Bydgoszcz

szczegóły (link)

38000

 

435 Spotkania edukacyjno-wspierające dla bydgoskich rodziców

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Seria spotkań-warsztaty, spotkania grup wsparcia, wykłady/webinary wokół interesujących przyszłych i obecnych rodziców tematów. Zakończymy pełnymi atrakcji rodzinnymi Mikołajkami na Gdańskiej 5. BCOPW, ul. Gdańska 5, Bydgoszcz oraz inne miejsca w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38600

 

454 Warsztaty dla dzieci

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Warsztaty rozwijające dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Świetlica "Wodny Krak" Toruńska 185

szczegóły (link)

38600

 

474 Leśna Gra Terenowa

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Leśna Gra Terenowa w Parku Bydgoskiego Harcerstwa, połączona z pracami społecznymi na rzecz parku. Leśna gra terenowa zostanie zorganizowana na osiedlu Leśnym w Parku Bydgoskiego  Harcerstwa. Obręb 174, działka 31/8

szczegóły (link)

11000

 

475 Independent FIBA Streetball Cup 2023 – Bydgoszcz (Poland)

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Turnieje koszykówki amatorskiej w formule olimpijskiej 3x3-Streetball, rozegrane na zasadach FIBA, z muzyką graną na żywo przez bydgoskich DJ’i. Boisko orlika i sala widowiskowo- sportowa w Fordonie. Boisko orlika do koszykówki na terenie Nowego Fordonu - obręb 0395, dz. nr. 10 - lipiec
Sala widowiskowo -sportowa w  szkole podstawowej na terenie Nowego Fordonu - listopad

szczegóły (link)

38600

 

481 Letnie Kino nad Starym Kanałem

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

7 pokazów kinowych na plantach nad Starym Kanałem w wakacje 2023. Planty nad Starym Kanałem

szczegóły (link)

38600

 

483 Lato seniorów - program atrakcji dla seniorów w wakacje 2023

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Lato seniorów - program atrakcji dla seniorów w wakacje 2023. Różne lokalizacje w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38600

 

489 Cotygodniowe grupowe bieganie na dystansie 5 km z trenerem po fordońskich górkach przez 7 miesięcy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Grupowe biegi  5  km z trenerem po fordońskich terenach zielonych dla dorosłych i młodzieży. Fordońskie górki i okoliczne tereny zielone

szczegóły (link)

25000

 

491 TYDZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Więkoszość wydarzeń odbywałaby się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy ze względu na przystosowanie obiektu. Realizacja do kwoty. Miejskie Centrum Kultury, Stary Rynek Miasta Bydgoszcz, Wyspa Młyńska, Astoria, ....

szczegóły (link)

38600

 

499 Plenerowe Kino nad Balatonem na Bartodziejach

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Letnie kino na plaży nad Balatonem dla mieszkańców Bartodziejów, Otwarte pokazy kinowe odbędą się w lipcu i sierpniu. Plaża w parku nad Balatonem na Bartodziejach

szczegóły (link)

38600

 

500 Aktywne Dzieciaki

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Aktywne Dzieciaki to cykl 2 imprez dla dzieci obejmujących w 2022r. zawody na basenie Astorii z wykorzystaniem pneumatycznego toru przeszkód oraz bieg z przeszkodami dla dzieci Waleczne Dzieciaki.1 cześć Basen Astoria 2 cześć Myślęcinek

szczegóły (link)

38600

 

509 KREATYWNE WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE DLA DOROSŁYCH

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl potkań warsztatowych przy filiżance pysznej kawy oraz spotkanie podsumowujące projekt, na którym odbędzie się wystawa powstałych prac. Zapewnienie zasady ogólnodostępności – przeprowadzenie otwartego naboru. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BYDGOSZCZY, FILIA NR 23 DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
UL. MARII KONOPNICKIEJ 28, 85-124 BYDGOSZCZ

szczegóły (link)

15000

 

511 Od malucha do seniora

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zakup książek z dużą czcionką, audiobooków dla dzieci i seniorów oraz regałów  dla Filii nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Filia nr 15 z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ul Brzęczkowskiego 2, 85-796 Bydgoszcz

szczegóły (link)

16500

 

528 Warsztat Biblioterapii

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Warsztaty Biblioterapii w Bibliotece w Starym Fordonie - ulica Pielęgniarska 17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W Bełzy w Bydgoszczy. Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, ulica Pielęgniarska 17(Biblioteka w Starym Fordonie)

szczegóły (link)

20000

 

540 Kurs komputerowy dla seniorów

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Pracownia komputerowa Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy ul. Koronowska 74. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu minimum 10 zajęć m.in: dotyczących bezpieczeństwa danych,  domowychsieci komputerowych. Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy ul. Koronowska 74

szczegóły (link)

10000

 

544 Koncerty przy tężni na Wyżynach

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl letnich koncertów na Wyżynach. Muzyka klasyczna, taneczna, potancowki. Tężnia na Wyżynach. Skwer Aleksandra Krzyzanowskiego Wilka

szczegóły (link)

38600

 

546 Spływ Płetwonurków Brdą - Sprzątanie Brdy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Spływ Płetwonurków Brdą na 6,8 km długości odcinku w graicach miasta połączony z jej sprzątaniem. W wydarzeniu może brać udział każdy. Jako płetwonurek lub osoba na łodzi czy kajaku. Rzeka Brda od kładki poniżej zapory w Smukale - przy moście dr. Wł. Baranowskiego - obręb 0352, działka 42/6 do mostu W.Pileckiego - obręb 0024, działka 69/33

szczegóły (link)

38600

 

551 Muzycznie w Fordonie

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Muzycznie w Fordonie" - 3 koncerty tematyczne z potańcówkami. Nabrzeże Wisły, Rynek, Gawędy 5.1. Nabrzeże Wisły - ul. Promenada 2. Rynek - Stary Fordon 3. Gawędy 5

szczegóły (link)

38600

 

556 Tydzień Ziemi z Fundacją Zielone Jutro

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Przeprowadzenie akcji społecznego sprzątania szczególnie zaśmieconych lasów/miejskich terenów zielonych w minimum trzech lokalizacjach w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Ziemi w kwietniu 2023r. Minimum trzy szczególnie zaśmiecone lokalizacje na terenie Bydgoszczy uzgodnione z Urzędem Miasta na podstawie bieżącego rozpoznania terenu.

szczegóły (link)

38600

 

562 Klub rozmowy i integracji dla młodzieży

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zebrania klubu będą organizowane na ul. Gdańskiej 5. Spotkania polegać będą na rozmowie, oglądaniu filmów i ogólnej integracji grupy. Dodatkowo będziemy organizować różne ciekawe eventy, na pewno z nam. Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na Gdańskiej 5

szczegóły (link)

8800

 

589 Kino na trzepaku

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Kino na trzepaku to kino sąsiedzkie  dla lokalnych społeczności w różnych dzielnicach Bydgoszczy,  Darmowy popcorn, piknikowa atmosfera, przyjazny, komediowy repertuar. Spotkajmy się  pod blokiem! Kino miedzy blokami na różnych bydgoskich osiedlach (tam gdzie jeszcze są trzepaki ): 8 pokazów: FORDON - WYŻYNY - KAPUŚCISKA - LEŚNE - BARTODZIEJE - OSOWA GÓRA - BŁONIE  - BOCIANOWO

szczegóły (link)

38600

 

602 Poczuj rytm Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Orkiestra dęta "Kujawia" zaprasza do wspólnego koncertowania wszystkie chętne dzieci. Instruktorzy przygotują dzieci do występu w sekcji rytmicznej orkiestry 3.06.2023 na Skwerze 16 Pułku Ułanów Wlk.

szczegóły (link)

13850

 

615 Wakacje z Wisełką

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wakacje z Wisełką to bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci z Bydgoszczy i i okolicznych miejscowości. Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych przy ul. Jana Piwnika Ponurego 10. Zajęcia będą się odbywać na obiektach sportowych przy ul. Jana Piwnika Ponurego 10

szczegóły (link)

38600

 

623 Gra-Art - artystyczne spotkania dla młodzieży z ciałem i duchem

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Kompleksowy, roczny cykl zajęć teatralnych, larpowych, growych i taneczno-ruchowych z elementami dramaterapii oraz terapii tańcem i ruchem dla młodzieży, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35/L302. Projekt odbywać się będzie w lokalu użytkowym o powierzchni 125 m2 przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, należącym do ADM, który w użyczenie otrzymała Fundacja Fantazmat.

szczegóły (link)

38200

 

630 Festyn rodzinny u Łukasiewicza

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn rodzinny dla mieszkańców Bydgoszczy na boisku szkolnym przy ulicy Łukasiewicza 3. W czasie festynu gry, zabawy sportowo  - rekreacyjne , konkursy o Ignacym Łukasiewiczu. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz

szczegóły (link)

30800

 

634 Błotny Plac Zabaw

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zapraszamy dzieci i rodziców czyli dwudniową zabawę w błocie, czyli Błotny Plac Zabaw! Podaruj swojemu dziecku wspomnienia - nieskrępowana zabawa, błotne kąpiele, budowanie baz i animacje.  Myślęcinek. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek

szczegóły (link)

38000

 

638 Rodzinnie w bibliotece.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Turniej gier planszowych oraz warsztaty quillingu kierowane do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w Biblioteca na Osowej Górze - ul. Wielorybia 99. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy, Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci, ul. Wielorybia 99

szczegóły (link)

25000

 

647 Zaczytany Miedzyń

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Przeprowadzenie w bibliotece na Miedzyniu cyklu spotkań dla seniorów oraz zakup książek z dużymi literami, audiobooków, pętli indukcyjnej oraz czytników ebooków. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy, Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a, Bydgoszcz

szczegóły (link)

23500

 

649 BYDGOSTRZAŁ - manewry łuczniczo-szermiercze w Czersku Polskim

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Otwarte plenerowe treningi łucznicze i szermierki bronią bezpieczną dla wszystkich chętnych od 12 r. ż. od marca do października 2023, teren zielony w okolicach jeziora Dempel - Czersko Polskie. Wykorzystany zostanie teren zielony w okolicach jeziora Dempel - Czersko Polskie, posiadający walory zróżnicowania - tereny pagórkowate, płaskie, zarośnięte, odsłonięte, w pobliżu wody.

szczegóły (link)

35560

 

653 Festyn promujący bezpieczeństwo i szkolenie z udzielania

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn promujący bezpieczeństwo wraz ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy PCK na Wyspie Młyńskiej. Wyspa Młyńska, lub teren zielony nad Brdą obok Hali Sportowo Widowiskowej "Łuczniczka", zależnie od dostępności terminu

szczegóły (link)

37000

 

659 Obchody Międzynarodowego Dnia Psa Ratowniczego i kurs psiej pierwszej pomocy.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Obchody Międzynarodowego Dnia Psa Ratowniczego i kurs psiej pierwszej pomocy na Wyspie Młyńskiej. Wyspa Młyńska lub tereny nad Brdą obok Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"

szczegóły (link)

33500

 

663 50 lat minęło

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl wydarzeń w ramach jubileuszu 50-lecia włączenia dawnego Fordonu i okolicznych wsi do Bydgoszczy. Organizacja przy współpracy ze stowarzyszeniem RAZEM DLA FORDONU oraz Fordońskimi Radami Osiedli." Fordon

szczegóły (link)

38600

 

664 "Młodzi. Utalentowani. Aktywni" edycja : Bydgoszcz

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Festyn Młodych Talentów w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej ul. Mennica 10. Pokaz talentów Młodych i sprzedaż wykonanych przez nich dzieł; część zysku zostanie przekazana na wybrany cel charytatywny. Wyspa Młyńska ul. Mennica 10 85-114 Bydgoszcz

szczegóły (link)

30000

 

689 Cykl warsztatów artystycznych

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Plac Św Wojciecha przy ulicy Komierowskiej. obręb 304/ działka 1/39

szczegóły (link)

38600

 

693 Leśny Jarmark - integracja mieszkańców miasta na jednej z bardziej urokliwych ulic Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Leśny Jarmark: Tańce, zakupy i hulanki na ulicy 11 listopada. Aleja między pasami ruchu drogowego przy ulicy 11 listopada w Bydgoszczy

szczegóły (link)

32800

 

694 INTEGRACJA PRZEZ SPORT,, PODAJMY SOBIE RĘKĘ"

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Zajęcia sportowo- rewalidacyjne realizowane będą przez Stowarzyszenie Klub Sportowy  Braille Bydgoszcz przy K-P SOOSW Nr1 w Bydgoszczy, Krasińskiego 10

szczegóły (link)

38600

 

696 Poczuj KRYMINAŁ - Kryminalne CZWARTKI w BYDGOSZCZY

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Poczuj KRYMINAŁ - WYJĄTKOWE Kryminalne CZWARTKI w BYDGOSZCZY - to cykl autorskich spotkań z najlepszymi, najbardziej znanymi i poczytnymi autorami polskich kryminałów w Młynach Rothera. Młyny Rothera, ul. Mennica 10, Bydgoszcz

szczegóły (link)

38000

 

704 Zadbaj o swój las - PUSZCZĘ BYDGOSKĄ - RODZINNY EKO PLENER w PUSZCZY

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Stowarzyszenie Czysta Puszcza Bydgoska, po raz kolejny planuje zorganizować EKO PLENER. Tym razem w Puszczy Bydgoskiej (Sprzątanie Świata 2023).Puszcza Bydgoska, okolice ul. Dąbrowa w Bydgoszczy

szczegóły (link)

38000

 

718 Festyn rodzinny z świętem  Latawca ul. Kossaka

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Święto Latawca Uwolnić Latawce z festynem osiedlowym. Statuetka Dla każdego uczestnika. Park Rekreacji Sportowej w Bydgoszczy przy ul. Kossaka (dawny teren basenu)

szczegóły (link)

38000

 

721 Pomoc w lekcjach z CODEBY

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i średnich w formie inicjatywy społecznej polegającej na organizacji warsztatów tematycznych dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce. Ogólnodostępne miejsca w mieście, np. Centrum Wolontariatu lub Młyny Rothera

38600

 

725 Darmowe zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 6-9 lat

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Realizacja darmowych zajęć sportowych dla chętnych dzieci w wieku 6-9 lat. Zadaszona Hala Piłkarska, ul. Bałtycka 59

szczegóły (link)

38600

 

736 OTWIERAMY SIĘ NA KULTURĘ

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Plenerowe wydarzenia kulturalne z udziałem społeczności lokalnej, które odbędą przy wykorzystaniu mobilnej sceny zakupionej ze środków pochodzących z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt lokalny w przestrzeni ogólnodostępnej - ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA RADY OSIEDLA BOCIANOWO-ŚRÓDMIEŚCIE-STARE MIASTO w Bydgoszczy ul. Spichlerna i Bulwary nad Brdą

szczegóły (link)

38600

 

739 Dzień Ziemi - wspólny EKO PROJEKT oraz sprzątanie z bydgoskimi szkołami

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Dzień Ziemi - zadbaj o BYDGOSKIE PARKI wspólny EKO PROJEKT oraz sprzątanie z bydgoskimi szkołami, połączona z EKO EDUKACJĄ. LPKiW, Park nad Kanałem Bydgoskim

szczegóły (link)

38000

 

742 TEATRALNY ŚWIAT MAGII

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Występy teatralne przy muzyce i tańcach oraz warsztaty edukacyjne i artystyczne przy Skwerze Kościuszki w Bydgoszczy. Skwer Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy (Londynek)

szczegóły (link)

25000

 

750 Fordonskie RozBIEGI- cykl spotkań biegowych i marszowych  dla rodzin

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Cykl porannych spotkan  biegowych /marszowych dla rodzin  w okresie wiosennym - wyznaczona petla 5 km; teren lesny lub stadion. Teren lesny  w obrebie Fordonu/obiekty sportowe

szczegóły (link)

38600

 

752 Międzynarodowy Sportowy Turniej Przyjaźni Trzech Narodów Miasta Bydgoszczy

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Projekt zakłada organizację Międzynarodowego Sportowego Turnieju Przyjaźni Trzech Narodów Miasta Bydgoszczy - Ukraińców, Białorusinów i Polaków na terenie III LO. Orlik lub sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza (ul. Nowogrodzka 3)

szczegóły (link)

21000

 

754 Nightskating Bydgoszcz- Wieczorny przejazd rolkarzy ulicami miasta.Rolki jako ekologiczny transport.

Skrócony opis z lokalizacją Szacunkowy koszt

Nightskating Bydgoszcz to cykl wieczornych przejazdów rolkarzy ulicami miasta, pozwalający spojrzeć na miasto z innej perspektywy. Przykładowa trasa: Start na starym rynku. Przejazd ulicami, starego miasta,Śródmieścia, Bielaw, przez Bartodzieje, Kapuściska, Wzgórze wolności i powrót na stary rynek.Przykładowa trasa około 15-18km

szczegóły (link)

24300

 

Sprawdź swój wybór czy wybrane zostały właściwe projekty!

Na karcie można zagłosować jednocześnie na: 

a) 1 projekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu 

b) 1 mikroprojekt osiedlowy na jednym wybranym osiedlu

c) 1 projekt ponadosiedlowy

d) 1 mały projekt społeczny

Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA! W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 raz kartę do głosowania, tylko pierwszy odnotowany w aplikacji głos jest ważny.