PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Pikniku Organizacji Pozarządowych.
 

Chęć uczestnictwa Państwa organizacji prosimy zgłaszać za pośrednictwem tego formularza
 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

52 585-92-73 lub 52 585-92-37

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 24 maja 2018 r.

 

 


Ankieta składa się z 11 pytań
DANE UCZESTNIKA PIKNIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Nazwa organizacji

Adres

Helpnp. ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu z organizatorem


Helpnp. Jan Kowalski
Telefon do kontaktu
W tym polu można wpisać tylko liczby.

+48

HelpTylko cyfry
Adres e-mail do organizacji
Proszę sprawdzić format swojej odpowiedzi.

PROPONOWANA FORMA PREZENTACJI


Proponowana forma prezentacji


Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
Wymagania techniczne

Zapotrzebowanie (proszę podać także liczbę):
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Proszę skomentować, jeśli wybierasz odpowiedź.
Uwagi dodatkowe

Dane osobowe


Zgoda na przetwarzanie danych
* Akceptuję REGULAMIN PIKNIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/piknikngo
HelpAKCEPTACJA REGULAMINU JEST OBOWIĄZKOWA