Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Agnieszka Przybył (agnieszka.przybyl@um.bydgoszcz.pl).