Konsultacje społeczne dotyczące II etapu zagospodarowania Parku Witosa (część centralna)


O tym, jak będzie wyglądać centralna część parku zadecydują mieszkańcy.
 

www.bydgoskiekonsultacje.pl

 konsultacje@um.bydgoszcz.pl

Konsultacje społeczne odbędą się miedzy 7 a 30 czerwca 2018 roku i składać się będą z trzech etapów.

Pierwszym z nich będzie zbieranie pomysłów od mieszkańców na zagospodarowanie tej części parku (poprzez ankietę elektroniczną i papierową).

W czerwcu odbędzie się także spacer badawczy, w czasie którego będzie można zobaczyć teren, który podlega konsultacjom.

Następnie, komisja ekspercka oceni przedstawione propozycje i wybierze cztery pomysły, na które będzie można zagłosować. W końcowym etapie konsultacji mieszkańcy zdecydują, co ma powstać w centralnej części Parku Witosa.


 


Pytanie konsultacyjne


*

Napisz, jakie funkcje powinny znaleźć się w centralnej części Parku Witosa


* Imię

* Nazwisko

* Adres e-mail/numer telefonu

*