Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski!


Kontakt: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl Tel. 52-58-58-926


 
Kiedy? 29 stycznia – 28 lutego 2018 r.
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
więcej infomacji na stronie Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego www.bdgbo.pl

Pytania ankietowe:

*
1. Według dotychczasowych zasad BBO mieszkańcy mogą wybierać tylko zadania z podziałem na osiedla. Czy należy wprowadzić inne rodzaje projektów (np. ogólnomiejskie, tematyczne lub inne) w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?: 

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 2. Według dotychczasowych zasad BBO mieszkańcy mogą wybierać zadania do kwoty pieniędzy przeznaczonej na dane osiedle. Czy w  BBO powinny być jakiekolwiek ograniczenia co do rodzajów zadań (np. nie więcej niż 75 % pieniędzy na dane osiedle nie może być przeznaczone na place zabaw)? 
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 3. Według dotychczasowych zasad BBO w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim mogą brać udział mieszkańcy Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat. Czy należy zmienić zasady BBO w tym zakresie?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 4. Według dotychczasowych zasad BBO każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów. Czy należy zmienić zasady BBO w celu ograniczenia ilości możliwych zgłoszonych projektów przez 1 mieszkańca?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 5. Według dotychczasowych zasad BBO wystarczy poparcie 1 mieszkańca Bydgoszczy (samego projektodawcy) w celu zgłoszenia projektu. Czy w BBO należy wprowadzić obowiązek uzyskania poparcia grupy mieszkańców w celu zgłoszenia projektu? 
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 6. W dotychczasowym formularzu zgłoszeniowym zadania  należało podać:  nazwę projektu, opis projektu, lokalizację, szacunkowy koszt, dane osobowe. Zobacz zeszłoroczny formularz (kliknij)  Czy należy zmienić dane zawarte w  formularzu zgłoszeniowym projektu?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 7. Według dotychczasowych zasad BBO Rady Osiedla opiniują projekty zgłoszone przez mieszkańców do BBO. Rady Osiedla wskazują, które projekty mają opinię pozytywną, a które negatywną. Opinie Rad Osiedla widoczne są na kartach do głosowania. Czy należy zmienić zasady dotyczące roli Rad Osiedla w BBO?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 8. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu ZGŁASZANIA PROJEKTÓW?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 9. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu WERYFIKACJI PROJEKTÓW?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
* 10. Czy w zasadach BBO należy dokonać zmian dotyczących etapu GŁOSOWANIA NA PROJEKTY? 
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
HelpZaznacz znak w odpowiednim polu
11. Inne propozycje do kolejnej edycji  BBO. 
Jakie zmiany proponujesz?

* Imię

* Nazwisko

* Osiedle
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Czy zgłaszałeś/aś projekt do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
* Czy głosowałeś/aś na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
* Wskaz wybraną formę komunikacji z Urzędem Miasta (adres, e-mail lub telefon) NIE MUSISZ WYPEŁNIAĆ WSZYSTKICH PÓL
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
*