Elektroniczna karta do głosowania w 2018 roku Bydgoski Budzet Obywatelski


   Termin głosowania 1-31 października 2018 r.  

Więcej informacji:

wwww.bdgbo.pl 

www.facebook.com/bdgbo

Zasady głosowania: 

1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy, która ukończyła 16 lat.
2) Głosujący wybiera zadania z listy projektów poprzez postawienie znaku  w odpowiednim polu „GŁOSUJ”.

3) Na karcie można zagłosować na: 

a) na jednym wybranym osiedlu na  projekty osiedlowe do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle!

b) 1 projekt ponadosiedlowy!

4) Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA (elektroniczną lub papierową)!

W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 kartę do głosowania, wszystkie oddane głosy są NIEWAŻNE.

5) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL, mail lub telefon (wyłącznie do celów głosowania).

6) Głosowanie trwa od 1 października do 31 października 2018 r.

7) Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2019 rok.
 

Więcej informacji:

wwww.bdgbo.pl 

www.facebook.com/bdgbo

kontakt:

tel.  52-58-58-926

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

* Imię

* Nazwisko

* Podaj mail lub telefon
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
* Adres mail

* nr telefonu

* PESEL
Do tego pola można wprowadzić tylko liczbę całkowitą.

**

Na karcie można zagłosować na
a) na jednym wybranym osiedlu na  projekty osiedlowe do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle!
b) na 1 projekt ponadosiedlowy!


Help

Uwaga! Każdy mieszkaniec może zagłosować na oba rodzaje projektów!

*

Wybierz osiedle, na którym chcesz zagłosować na projekty osiedlowe


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
*

Wybierz 1 projekt ponadosiedlowy!


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi

Sprawdź swój wybór czy wybrane zsostały właściwe projekty!

Na karcie można zagłosować na: 

a) na jednym wybranym osiedlu na  projekty osiedlowe do kwoty przeznaczonej na jedno wybrane osiedle!

b) 1 projekt ponadosiedlowy!

Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA (elektroniczną lub papierową)! W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 kartę do głosowania, wszystkie oddane głosy są NIEWAŻNE.