Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Jacek Rosół (budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl).