Program "Akcja Akceleracja!" - formularz zgłoszeniowy


                                                        


Ankieta składa się z 9 pytań.
Dane uczestnika
1. Nazwisko
2.Imię
3. Telefon kontaktowy
 

tylko cyfry

4. Adres e-mail uczestnika
 

na który wysłane zostanie potwierdzenie

Status na rynku pracy
bezrobotny
uczący się
zatrudniony
Inne: 
Twój pomysł na biznes
Opisz pomysł na biznes, który chciałbyś realizować po zakończeniu uczestnictwa w programie "Akcja akceleracja!"

Dane osobowe
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do programu "Akcja Akceleracja!", zgodnie z z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) dla celów uczestnictwa w programie "Akcja Akceleracja!". Administratorem danych jest Bydgoska Agencję Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy, a współadmnistratorem Urząd Miasta Bydgoszczy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a wyrażenie zgody jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

Akceptuję regulamin uczestnictwa w programie "Akcja Akceleracja!" dostępny na stronie internetowej https://barr.pl/rozwijaj-biznes-w-bydgoszczy/akcja-akceleracja/#1614701968287-205269a4-930b

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora mojego wizerunku utrwalonego w trakcie udziału w Programie "Akcja Akceleracja!". Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.barr.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter) na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.