Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela https://www.facebook.com/bdgbo www.bdgbo.pl (budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl).